המובילים המדורגים ביותר באתר מידרג
(המספר ליד כל אחד מציין את חוות הדעת שהתקבלו)
(1926)
(1552)
(1175)
(1167)
(950)
(900)
(885)
(533)
(512)
(485)
(472)
(420)
(419)
(358)