בעלי מקצוע שעברו את הבדיקות של אתר מידרג ויצאו הכי צדיקים:
(המספר ליד כל אחד מציין את חוות הדעת שהתקבלו)
(5192)
(2463)
(2404)
(1976)
(1720)
(1331)
(1215)
(854)
(850)
(810)
(804)
(800)
(782)
(758)