החשמלאים הכי מדורגים באתר מידרג
(המספר ליד כל אחד מציין את חוות הדעת שהתקבלו)
(1441)
(1345)
(1157)
(1076)
(868)
(689)
(649)
(586)
(533)
(532)
(450)
(436)
(386)
(363)